Zöldgazdaság-fejlesztési Program-
Új Széchenyi Terv

Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért Közép-Dunántúlon

Támogatás célja: A települések élete, a fenntartható fejlődés és az emberek jövője elválaszthatatlan egységet képez. A tartós, biztonságos és fenntartható fejlődés csak akkor érhető el, ha megvalósul a településeken élők szemléletformálása, példamutató magatartásmódjának kialakítása. Ezért a konstrukció keretében elsődleges célunk olyan komplex, egyedi jellegű és mintaértékű környezetfejlesztési programok és arra épülő beruházások, projektek támogatása, melyek hozzájárulnak a fenntartható település- és térségfejlesztés megvalósításához és a településen élők szemléletváltásához, környezettudatos magatartásához. Mindezekhez kapcsolódóan kiemelt cél a projektek eredményeinek minél szélesebb körben való terjesztése, disszeminációja.
Kedvezményezettek köre:

1. A pályázat benyújtásának évében január 1-jén hatályos KSH adatok alapján 5000 főnél kevesebb állandó lakossal rendelkező települési önkormányzatok, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerint (KSH 321)
2. Adott régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező non profit szervezetek:
o egyesületek (KSH besorolás 529),
o alapítványok (KSH besorolás 56)

Részletek a pályázati dokumentációban.

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:
A környezettudatosság erősítése a települési közfeladatok ellátásához kapcsolódóan
Szelektív hulladékgyűjtés feltételrendszerének kialakítása
Települések porterhelésének csökkentése
Települési közparkok, közterületek funkcióváltás nélküli természetbarát megújítása
Természetvédelmi szempontból értékes területek helyi védettség alá helyezése, a szükséges felmérések elvégzése
Támogatás mértéke (%): 90
Támogatás minimum összege: 5 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 30 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.