Vállalkozásfejlesztési Program -
Új Széchenyi Terv

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Támogatás célja: Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.
Kedvezményezettek köre: a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
ad) szövetkezetek
ae) gazdasági kamarák,
af) vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek,
ag) kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák,
ah) jogi személyiségű nonprofit szervezet,
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat,
amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:
ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és
középvállalkozásnak minősülnek,
cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és
középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen Felhívás A.1. pontjában foglaltak alapján, az 1-3. funkcionális célterületek csak azon pályázók esetében támogathatóak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt.
Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Információs technológia-fejlesztés a C.1.3.4. szerint
b) Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.7. fejezet szerint az f), h) és i) pontok kivételével
Támogatás mértéke (%): 50
Támogatás minimum összege: 1 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 10 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.