Vállalkozásfejlesztési Program -
Új Széchenyi Terv

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG)

Támogatás célja: A Kombinált Hitel Garanciával (továbbiakban: „KHG”) eljárás célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikro-, Kis-, és középvállalkozások számára (továbbiakban: Kedvezményezett) a Hitelintézet bevonásával a GOP és KMOP keretében kiírt pályázatok által finanszírozott vissza nem térítendő támogatást, illetve a GOP 4 Prioritás keretében a hitelintézetek által nyújtott, garanciaszervezetek által garantált hitelhez viszontgaranciát együttesen biztosítson.
A jelen pályázati kiírás célja, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) versenyképessége javuljon. Ugyanezen célt hivatott szolgálni az önállóan logisztikai szolgáltatást végzők támogatása is, „KHG” eljárás segítségével.
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen pályázati kiírás keretében a Pályázati Felhívás D.3. pontja és a H. pont VI. számú melléklete alapján Kombinált Hitel Garanciával eljárás keretében a vissza nem térítendő támogatása mellé viszontgarantált hitel felvétele szükséges.
Az eljárás feltételei, a résztvevő bankok listája elérhető a www.ujszechenyiterv.gov.hu oldalon.
Kedvezményezettek köre: JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ac) szövetkezetek.
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a projekt benyújtását megelőző hónapban állományi létszáma legalább egy fő volt.
c) A pályázati kiírásra a KHG eljárás keretében kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Regionális beruházási támogatásként
aa) Eszközbeszerzés, a C.1.2.2. fejezet szerint.
ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C.1.2.3. fejezet szerint
ac) Információs technológia fejlesztés a C.1.2.4. fejezet szerint (beleértve a térinformatikai rendszereket, árukövető és árumozgást feldolgozó és nyilvántartó rendszereket, korszerű, NFC (Near Field Communication) technológián alapuló logisztikai alkalmazások beszerzésére és üzembe helyezésére vonatkozó fejlesztéseket)
ad) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések a C.1.2.5. fejezet szerint
b) Csekély összegű támogatásként
ba) Piacra jutás a C.1.3.5. fejezet szerint
bb) Vállalati HR fejlesztés a C.1.3.6. fejezet szerint.
bc) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C.1.3.8. fejezet szerint
bd) Beruházás előkészítés költsége a C.1.3.10. fejezet szerint
c) KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
ca) Tanácsadás igénybevétele a C.1.4.1. fejezet szerint.

A fenti tevékenységek közül az aa), ab) és ac) pontban szereplő tevékenységek önállóan is támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan.
Támogatás mértéke (%): 25
Támogatás minimum összege: 20 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 150 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.