Vállalkozásfejlesztési Program -
Új Széchenyi Terv

Környezeti célú fejlesztések

Támogatás célja: A támogatási konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az energia-, víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét és veszélyességét. A támogatás ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetvédelmi szemléletmód, a fenntarthatóság figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a vállalkozások működési, termelési döntéseibe.
Jelen pályázati konstrukció keretében lehetőség van arra, hogy a vállalkozások jelenleg is működő tevékenységük/technológiájuk fejlesztése (akár kapacitásbővítése) eredményeként, a környezetbarát technológiák, termelési eljárások lehetőségeinek minél nagyobb kihasználása mellett növeljék versenyképességüket és gazdasági hatékonyságukat
Kedvezményezettek köre: a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
ad) Szövetkezetek (kivéve EVA hatálya alá tartozó szövetkezet).
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat,
amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:
ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és
középvállalkozásnak minősülnek,
cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és
középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A Környezetközpontú technológiai fejlesztés alábbi területeihez
§ Anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák;
§ Elérhető legjobb technológia (BAT);
§ Alap- és segédanyagok megújuló, ill. másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó technológiák;
§ Környezetbarát csomagolástechnológia (A hazai, vagy európai Környezetbarát Termékminősítés (http://okocimke.kvvm.hu/public_hun/index.html?ppid=1270000
és http://okocimke.kvvm.hu/public_hun/index.html?ppid=1320000) keretében minősített csomagolástechnológia vagy csomagolás alkalmazása.) kapcsolódóan a Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján a támogatható tevékenységek a következők:
a) Regionális beruházási támogatásként
aa)Környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzés, a C.1.2.2. fejezet szerint
ab)A környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C.1.2.3. fejezet szerint
ac)A környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia fejlesztés a C.1.2.4. fejezet szerint
ad)A környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések a C.1.2.5. fejezet szerint
b) Csekély összegű támogatásként
ba) Piacra jutás a C.1.3.5. fejezet szerint
bb) Vállalati HR fejlesztés (kizárólag a Fenntarthatósági tematikájú képzéseken való részvétel) a C.1.3.6. fejezete szerint
bc) Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.7. fejezet szerint
bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C.1.3.8. fejezet szerint
be) A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék minősítésre való felkészülés, és a minősítés megszerzése a C.1.3.11 fejezet szerint
Önállóan kizárólag a jelen Pályázati Felhívás C.1. aa) pontban szereplő tevékenység támogatható, a többi tevékenység csak az aa) pontban szereplő tevékenységhez kapcsolódóan.
Támogatás mértéke (%): 40
A Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetében az elnyerhető támogatás az összes elszámolható
Támogatás minimum összege: 15 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 100 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.