Vállalkozásfejlesztési Program -
Új Széchenyi Terv

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG)

Támogatás célja: A támogatást igényelni lehet új munkavállalók foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, információs technológia-fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá infrastrukturális és ingatlan-beruházás, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás támogatása, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, A Kombinált Hitel Garanciával (továbbiakban „KHG”) eljárás célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikro-, Kis-, és középvállalkozások számára (továbbiakban: Kedvezményezett) a Hitelintézet bevonásával a GOP és KMOP keretében kiírt pályázatok által finanszírozott vissza nem térítendő támogatást, illetve a GOP 4 Prioritás keretében a hitelintézetek által nyújtott, garanciaszervezetek által garantált hitelhez viszontgaranciát együttesen biztosítson.
Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása „KHG” eljárás segítségével annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen pályázati kiírás keretében a Pályázati Felhívás D.3. pontja és a H. pont V. számú melléklete alapján Kombinált Hitel Garanciával eljárás keretében a vissza nem térítendő támogatása mellé viszontgarantált hitel felvétele szükséges.
Az eljárás feltételei, a résztvevő bankok listája elérhető a www.ujszechenyiterv.gov.hu oldalon. rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.
Kedvezményezettek köre: JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
ad) szövetkezetek.
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a projekt benyújtását megelőző hónapban állományi létszáma legalább egy fő volt.
c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek.
Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Regionális beruházási támogatásként
aa) Eszközbeszerzés, a C.1.2.2. fejezet szerint.
ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C.1.2.3. fejezet szerint
ac) Információs technológia fejlesztés a C.1.2.4. fejezet szerint
ad) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések a C.1.2.5. fejezet szerint
b) Csekély összegű támogatásként
ba) Piacra jutás a C.1.3.5. fejezet szerint
bb) Vállalati HR fejlesztés a C.1.3.6. fejezet szerint
bc) Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.7. fejezet szerint
bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C.1.3.8. fejezet szerint
Támogatás mértéke (%): 25
Támogatás minimum összege: 10 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 150 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.