Tudomány-Innováció Program -
Új Széchenyi Terv

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

Támogatás célja: A jelen pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A tervezett kutatásfejlesztési tevékenységgel, projekttel szembeni elvárások:
1.) a projekt agrár-, műszaki-, orvosi- vagy természettudományi szakterületen valósul meg;
2.) a projektben kifejleszteni kívánt termék, szolgáltatás, technológia vagy prototípus jelentős tudományos vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkezik;
3.) a projektben megcélzott termék, szolgáltatás, technológia üzletileg hasznosítható.
A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként:
1. a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek;
2. a projekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre.
Kedvezményezettek köre: A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

A jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
a) jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) szövetkezetek.

feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá.
Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:

K+F projekttámogatás:
ea) Alapkutatás a C.1.1. fejezet szerint, legfeljebb az elszámolható költségek 25 %- nak mértékéig.
eb) Ipari kutatás a C.1.1. fejezet szerint.
ec) Kísérleti fejlesztés a C.1.1. fejezet szerint, min. az elszámolható költségek 25 %-át meg kell haladnia az ilyen típusú projekttevékenységnek.
Támogatás mértéke (%): 65
Részletek a pályázati dokumentációban!
Támogatás minimum összege: 40 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 500 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.