Tudomány-Innováció Program -
Új Széchenyi Terv

Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása

Támogatás célja: A kiegyenlített területi fejlődés a regionális szintű K+F+I tevékenység, az együttműködések, a hálózatosodás (pólusok, klaszterek) ösztönzésével biztosítható.
Szükséges ezért, hogy az innovatív magyar klaszterek – európai uniós példára – kapjanak dedikált támogatást az együttműködések katalizálásához, a közös termék- és szolgáltatásfejlesztések
megvalósításához. A konstrukció célja az együttműködő innovatív
vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs projektjeinek (meglévő termék, technológia, szolgáltatás fejlesztés és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt
projekttársaságok támogatása révén.
A tervezett projekttel szembeni elvárások:
1.) a projekt agrár-, műszaki-, orvosi- vagy természettudományi szakterületen valósuljon meg;
2.) a projektben megcélzott termék, szolgáltatás, technológia üzletileg hasznosítható legyen
Kedvezményezettek köre: A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat.
A jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
a) jogi személyiségű gazdasági társaságok, feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá.
Amennyiben a pályázó nem bejegyzett szervezet, akkor a pályázat benyújtásának időpontjában igazolni szükséges, hogy a szervezet előtársaságként működik és a bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbírósághoz benyújtotta. A szervezet megalapításáról szóló jogerős bírósági bejegyzésnek a Támogatási Szerződés aláírásáig kell rendelkezésre állnia.
Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie:
aa) Kísérleti fejlesztés a C.1.1. fejezet szerint
b) Regionális beruházási támogatás:
ba) Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának a C.1.2.2. fejezet a) pontja szerint
bb) Infrastrukturális és ingatlan beruházás a C.1.2.3 fejezet szerint
bc) Információs technológia fejlesztés a C.1.2.4 fejezet szerint
ah) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések a C.1.2.5. fejezet szerint
c) Csekély összegű támogatás:
ca) C.1.3.5. Piacra jutás támogatása
cb) C.1.3.8 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása
cc) C.1.3.9. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység
Támogatás mértéke (%): 60, Részletek a pályázati dokumentációban.
Támogatás minimum összege: 100 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 1 000 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.