Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

Pályázati kód GINOP-1.2.10-19
Támogatás megnevezése GINOP-1.2.10-19 - Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása
Támogatás formája visszatérítendő
Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 2.000.000.000
Beadás kezdete 2019.11.21.
Beadási határidő 2020.02.13.
Támogatás célja A kiírásban megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának támogatása, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
Kedvezményezettek köre mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább 3 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben mindegyikében minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek,egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét.
e) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
-TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
-TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
-TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
-TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)
-Akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás 2019. augusztus 15. előtti dátummal rendelkezik AK tagsággal.
Támogatási feltételek A kapcsolódó felhívás szerint
Támogatás mértéke 25%
Támogatási minimum összege (Ft) 5.000.000
Támogatási maximum összege (Ft) 40.000.000
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 15 - 400

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.