Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

GINOP-1.2.4-16 - Ipari parkok fejlesztése

Pályázati kód GINOP-1.2.4-16
Támogatás megnevezése GINOP-1.2.4-16 - Ipari parkok fejlesztése
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 11.470.000.000
Beadás kezdete 2016.05.17.
Beadási határidő 2018.05.17.
Támogatás célja Az ipari parkok mennyiségi fejlesztése helyett elsősorban a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében.
Kedvezményezettek köre A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon vállalkozások: a) amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik. b) amelyek
Támogatási feltételek a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem hibás vagy nem hiányzik, b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, c) a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható. d) a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte
Támogatás mértéke 50%
Támogatási minimum összege (Ft) 10.000.000
Támogatási maximum összege (Ft) 100.000.000
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 100 - 150

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.