Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Pályázati kód GINOP-5.2.4-16
Támogatás megnevezése GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 30.000.000.000
Beadás kezdete 2016.08.01.
Beadási határidő 2018.07.31.
Támogatás célja 25 év alatti, szakképesítést szerzett fiatalok munkaerő-piaci integrációjának ösztönzése gyakornoki foglalkoztatás és a munkafeltételek kialakításának támogatásával
Kedvezményezettek köre a) A kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy ae) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja. b) Jogi forma szerint ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113
Támogatási feltételek Felhívás szerint
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege (Ft) 2.300.000
Támogatási maximum összege (Ft) 30.000.000
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 500 - 4500

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.