Foglalkoztatási Program-
Új Széchenyi Terv

Újra tanulok!

Támogatás célja: A program célja olyan szakképzettséggel rendelkező munkavállalók képzése is, akiknek a szakképzettsége elavulttá vált vagy alapul szolgál olyan egyéb új képesség, végzettség megszerzésére, amely valós munkaerő-piaci igényekre épül.
Kedvezményezettek köre: Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi feladatokat ellátó központi költségvetési szerv, amely a programot a kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő munkaügyi központokkal konzorciumot alkotva vagy együttműködési megállapodás keretében
valósítja meg.
Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:
A programban a projektgazda a jelentkezők egyéni élethelyzetét, képzettségét, tudásszintjét figyelembe véve biztosítja, hogy a résztvevők a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően vegyenek részt képzéseken és sajátítsanak el versenyképes, a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő ismereteket.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 20 100 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 20 100 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.