Foglalkoztatási Program-
Új Széchenyi Terv

Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben

Támogatás célja: A konstrukció alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, szociális és gyermekjóléti szakmákra való képzésük és ezen intézményekben történő foglalkoztatásuk előkészítése.
Kedvezményezettek köre: · a 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351) területi képviseleti rendszerrel
· feladata a roma kisebbség jogainak érvényesítése
· külön megállapodás keretein belül együttműködik a Kormánnyal a
munkahelyteremtés és az oktatás területén a cigányság életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében
Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:
· Projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek
· A célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek
· Képzéshez kapcsolódó tevékenységek
· A projekt szakmai megvalósítóinak szupervízió, csoporttréning biztosítása
· Rendezvények, tájékoztatók, workshopok a célcsoporttagok és a potenciális gyakorlati képző helyek számára.
· Foglalkoztatás elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységek
· A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek.
· Módszertani fejlesztések
· Eszközbeszerzés
· Tájékoztatás, nyilvánosság
· Könyvvizsgálat
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 1 520 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 1 520 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.