Foglalkoztatási Program-
Új Széchenyi Terv

A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások

Támogatás célja: A kiemelt projekt fő célja az államnak a foglalkoztatás bővítésére, a
foglalkoztathatóság növelésére irányuló törekvéseivel összhangban a család, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességének erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, illetve tartósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági aktivizálása, a generációkon átívelő passzivitás felszámolása elsősorban szocializációt segítő tevékenységek megvalósításával.
A súlyosan hátrányos és hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások kialakítása és megvalósítása, illetve motiváló képzés, hogy olyan gyakorlati képzésben részesüljenek, ahol munkatapasztalatra tehetnek szert. Mindezek együtt lehetővé teszik, hogy később ezek az emberek hagyományos képzési, illetve
foglalkoztatási programokba sikeresen bekapcsolódhassanak.
Kedvezményezettek köre: · területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a felzárkózás politikai eszközeit alkalmazó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
· országos hatáskörrel, ugyanakkor helyi, területi szervezeti egységekkel rendelkezik
· jogszabályban rögzített feladatai és tevékenységei között szerepelnek a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítását, kompetenciáik fejlesztését és
társadalmi felzárkózásukat, integrációjukat szolgálók
· jogszabályban foglalt kötelessége a kapcsolattartás önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási
intézményekkel, kormányhivatalokkal, munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarákkal
Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:
1. Közösségfejlesztés, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:
a. Közösségi felmérés, melyben a résztvevők felelősen, tudatosan és közösen gondolkodnak adott település közügyeiről, figyelembe véve a civil
szervezetek fontosságát és szerepeit.
b. Közösségi munka, közösségfejlesztés, közösségtervezés:
· közösségi állapotfelmérés,
· önsegítő csoportok ösztönzése,
· saját problémáik megfogalmazásába és megoldásába bevonni a helyi lakosokat,
· erőforrások mozgósítása a szolgáltatások javítására,
· helyi célkitűzések megváltoztatására irányuló nyomásgyakorlás,
· hatékony szervezés,
· közösségfejlesztés,
· közösségtervezés,
· feladatorientált, kis csoportok mozgatása,
2. A projektben dolgozók felkészítése a megvalósításhoz szükséges képzésben való részvételhez (másoddiploma, illetve nyelvi képzés nem támogatható).
3. A visszacsatolás keretében elvégzett értékelés eredményének függvényében szükség esetén módszertan továbbfejlesztése.
4. A projekt végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 7 310 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 7 310 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.