Foglalkoztatási Program-
Új Széchenyi Terv

A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

Támogatás célja: Jelen kiírás az ÚSZT-s programokhoz kapcsolódva a megélénkülő munkaerő-kereslet kielégítését, a létrejövő új munkahelyek betöltésére jól képzett, motivált munkaerő biztosítását célozza meg.
Kedvezményezettek köre: A projektgazda/ konzorciumvezető a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban NGM), mint az MPA kezelője, aki a programot a konvergencia régiók területén működő kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő munkaügyi központokkal (továbbiakban munkaügyi központ) konzorciumot alkotva valósítja meg.
Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:

A. A kiemelt projekt előkészítése;
B. A célcsoportot érintően az alábbi tevékenységek támogathatók a projektgazda szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban;
C. Célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó megvalósítói tevékenységek kizárólag a projektet megvalósító kedvezményezett munkaügyi központ(ok) vonatkozásában;
D. A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek.

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 60 000 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 60 000 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.